malleus logo
KUTAK ZA KORISNIKE
Prijava | Registracija | Zašto se registrirati?
| Podrška

lakiCRM -  upravljanje poslovanjem


Prva veća nadogradnja laki CRM aplikacije u prvom kvartalu 2010. godine donosi brojne novosti i poboljšanja: pokazatelji poslovanja, izvještaji, evidencija ulaznih računa i plaćanja, novi centar za podršku korisnicima.


lakiCRM
 
lakiCRM
 
Razvoj aplikacija
 
Galerija web projekata
Izdvojili smo najvažnija poglavlja o funkcionalnosti laki CRM-a. Za detaljan opis pojedine teme, odaberite opšrnije "Opšrinije...", u korisničkoj dokumentaciji detaljno je opisana kompletna funkcionalnost, popraćena primjerima korištenja i video uputama.Osnovne lakiCRM kategorije


Osnovne lakiCRM kategorije i njihove međusobne povezanosti i međudjelovanja temelj su funkcionalnosti lakiCRM-a:
 • klijenti/potencijali - pravni subjekti u poslovanju (klijenti, potencijalni klijenti i dobavljači)
 • kontakt osobe - fizičke osobe, mogu biti povezane s klijentima/potencijalima 
 • aktivnosti - temeljni mehanizam evidencije i praćenja CRM procesa, koristi se također za billješke, alarme i radne naloge
 • dokumenti/prodajne kategorije: potencijali, prodajni tragovi, prilike za prodaju, ponude, računi, otpremnice
Aktivnosti i dokumenti imaju niz obilježja po kojima ih je moguće pratiti i koristiti ih u naprednom pretraživanju laki CRM modulima:
 • Poveznica s klijentom i/ili kontaktom
 • datum, početak, kraj
 • Alarm
 • Vrsta aktivnosti: zadatak, telefonski poziv, radni nalog
 • Status: neriješeno, u tijeku, riješeno uspješno, riješeno neuspješno
 • Povezana aktivnost: za grupiranje aktivnosti, koristi se u praćenju aktivnosti po radnom nalogu
 • Pripadnost određenoj kampanja, za praćenje uspješnosti kampanje
 • Kategorija posla: praćenje utroška vremena po vrstama obavljenih poslova
 • Hitnost, važnost, prioritet: formiranje prioritetne to-do liste
 • Nositelj: djelatnik koji je obavio aktivnost/izdao dokument
Opširnije ...


Elementi korisničkog sučelja • Izbornik pri vrhu: administracija, uvijek dostupne opcije (gore lijevo)
 • Odjava korisnika, izmjena lozinke, bilješke (pri vrhu, desno)
 Lijevo:
 • Glavni izbornik aplikacije: pristup operativnim modulima
 • Spremljene pretrage: često korištene napredne pretrage mogu se snimiti i koristiti na brži način, jednim klikom u ovom prozoru
 • Moji alarmi: aktivnosti trenutnog korisnika koje su označene kao alarm
Sredina:
 • brzo pretraživanje
 • alatna traka trenutnog pregleda
 • pregled u tablici: kontakata, dokumenata, aktivnosti ili ostalih lakiCRM kategorija. Otvaranjem detalja neke kategorije, u središnjem dijelu se umjesto pregleda prikazuju detaljni podaci s opcijama za izmjenu
 • Brzi pregled detalja trenutno odabranog zapisa u pregledu. U slučaju kada nije potrebna izmjena veća samo brzi uvid u podatke.
Opširnije ...


Tablični pregled podataka


Tablični pregled svih lakiCRM kategorija uobičajeno omogućuje:
 • pregled zapisa po stranicama, opcija promjene veličine stranice
 • izmjena poretka korištenjem jednostavnog ili kombiniranog kriterija za sortiranje
 • brzi pregled osnovnih detaljnih informacija
 • izmjenu detalja zapisa
 • brisanje zapisa
 • mogućnost označavanja više zapisa i zadavanje grupnih akcija (npr. dodjela, ispis, brisanje)
 • jednostavno i napredno pretraživanje po svim parametrima baze podataka
Opširnije ...


Evidencija klijenata


Detalji profila

U evidenciji kontakata i klijenata moguće je odabrati koje podatke želite unositi iz standardnog skupa demografskih podataka, ali i dodati vlastita proširena polja koja nisu dostupna u standardnim poljima.

Standardni podaci u evidenciji

Naziv
Adresa
Kućni broj
Mjesto
Pošta
Grad
Matični broj     
OIB
MBS
Broj zaposlenih
Djelatnost
Napomena
Zemlja
Telefon, faks, mobitel    
E-mail
Za osobe:
Ime i prezime
Titula
Spol
Stručna sprema
Datum rođenja
Funkcija


Primjer proširenih polja

Državljanstvo
Završena škola
Zaposlenje
Mjesto rođenja
...

Način unosa podataka

Za svako standardno i prošireno polje moguće je odrediti način unosa:
 • Tekstualno polje
 • Datum
 • Datum i vrijeme
 • Jednostruki odabir (option button)
 • Višestruki odabir (checkbox)
 • Odabir s padajuće list (dropdown, combo box)
 • Odabir iz šifrarnika
Opširnije ...


Dinamičke CRM oznake


 • korisnik može samostalno formirati svoju strukturu atributa za označavanje klijenata i kontaka
 • oznake se automatski pojavljuju kod ažuriranja detaljnih podataka
 • pretraživanje po dinamičkim CRM oznakama, uz kombiniranje s drugim kriterijima za pretraživanje
 • formiranje i slanje e-mail poruka jednim klikom u kontekstu klijenta, kontakta ili dokumenta
Opširnije ...


Marketing i prodaja


Jednostavno kreiranje i evidencija dokumenata: ponude, računi, otpremnice

Marketing i prodaja
 • Podrška za različite vrste dokumenata:
  • interes za usluge
  • prodajni trag
  • prilika za prodaju
  • ponuda
  • račun
  • otpremnica
  • zapisnik o obavljenim poslovima
 • Definiranje proizvoljnih poreznih stopa
 • Unos stavaka ručno ili iz kataloga proizvoda
 • Prošireni skup atributa stavaka: redni broj, oznaka, šifra, opis, jamstvo, jedinica mjere, jedinična cijena, cijena, popust, osnova popusta, opis popusta, neto, porez, pdv, ukupno; mogućnost korištenja i prikaza samo potrebnih atributa
 • Automatska kaskadna kalkulacija zbirnog iznosa dokumenta: cijena, popust, iznos, neto, pdv ukupno
 • Standardni vizualni izgled dokumenata
 • Izlazni formati:
  • preview na zaslonu
  • export u pdf
  • export u rtf 
  • export u MS Excel
  • export u tiff
Opširnije ...


Strukturirani katalozi proizvoda i usluga


Katalog proizvoda i usluga

 • formiranje proizvoljne hijerarhijske organizacije kataloga
 • unos osnovnih i proširenih podataka o proizvodu/usluzi
 • razmještaj kategorija, podkategorija i stavaka drag&drop metodom
Opširnije ...


Aktivnosti


Uređivanje aktivnosti

Aktivnosti su osnovni mehanizam na kojem se temelji radi lakiCRM. Moguće ih je unositi iz svih dijelova aplikacije: pregled i detalji klijenata i kontakata, pregled aktivnosti, kalendar. Obilježja aktivnosti su:

 • Poveznica s klijentom i/ili kontaktom
 • datum, početak, kraj
 • Alarm, datum i vrijeme alarma
 • Vrsta aktivnosti: zadatak, telefonski poziv, radni nalog
 • Status: neriješeno, u tijeku, riješeno uspješno, riješeno neuspješno
 • Ishod aktivnosti
 • Povezana aktivnost: za grupiranje aktivnosti, koristi se u praćenju aktivnosti po radnom nalogu
 • Poslovni segment: lakiCRM omogućava praćenje više segmenata i/ili više tvrtki unutar istog lakiCRM accounta. Aktivnosti se mogu promatrati zasebno po poslovnim segmentima, a moguć je i zbirni pregled kao npr. u pokazateljima poslovanja.
 • Pripadnost određenoj kampanji, za praćenje uspješnosti kampanje
 • Kategorija posla: praćenje utroška vremena po vrstama obavljenih poslova
 • Hitnost, važnost, prioritet: formiranje prioritetne to-do liste
 • Nositelj: djelatnik koji je obavio aktivnost/izdao dokument
 • Hitno, važno, prioritet: koristi se u formiranju prioritetne to-do liste
 • Nositelj aktivnosti
 • Asistent
Opširnije ...


Bilješke


Virtualni post-it


Bilješke su zgodan mali i vrlo koristan dodatak laki CRM-u. Uobičajeno je da imamo potrebu napraviti brzu zabilješku dok razgovaramo telefonom ili smo se nečega sjetili i trebamo zapisati. Često to činimo na post-it papiriće, koje lijepimo u radnom prostoru na stol, monitore, panoe itd. Vrlo brzo nastaje nered, bilješku ne možemo brzo pronaći kad nam treba ili je uopće nema.

Bilješke u laki CRM-u su uvijek nadohvat ruke, ikona pri vrhu desno je uvijek dostupna. Za razliku od aktivnosti, kod unos bilješke ne trebamo razmišljati o kontekstu: klijent, kontakt, datum, početak, kraj, alarm, povezana aktivnost, vrsta, status...itd. Potrebno je samo napisati bilješku i kliknuti "Snimi".  Kad zatreba, lako ju je pronaći u tablici s bilješkama.

Bilješke
Opširnije ...


Kalendar


Osobni i korporativni kalendar

Kalendar
 • brz unos i planiranje aktivnosti
 • aktivnosti specificirane u vremenu ili cjelodnevne aktivnosti
 • mogućnost postavljanja alarma
 • ponavljajuće aktivnosti: sat, dan, tjedan, mjesec, godina; određivanje završetka ponavljajuće aktivnosti
 • poveznice, na isti način kao kod unosa kroz "Aktivnosti": klijent, kontakt, povezana aktivnost, poslovni segment, kampanja, kategorija poslova, nositelj itd.
 • promjena načina prikaza:
  • prikaz jednog dana
  • tjedni prikaz
  • mjesečni prikaz
  • vremenska skala - timeline
 • zadavanje kombiniranog kriterija za prikaz aktivnosti u kalendaru
 • prikaz radnih sati/cijeli dan
 • pomicanje aktivnosti u kalendaru drag&drop načinom
 • prilgodba prikaza pomoću naprednog pretraživanja:
  • moje neriješene aktivnosti
  • sastanci
  • aktivnosti vezane uz klijenta
  • aktivnosti vezane uz kampanju
Opširnije ...


Napredno pretraživanje


Napredna pretraga

Pretraživanje je moguće je u svim laki CRM kategorijama, uz kombiniranje svih parametara u zadavanju kriterija:
 • geografski podaci: grad, županija, mjesto, ulica
 • kategorije poslova
 • kampanja
 • CRM oznake
 • karakteristike dokumenata: vrsta dokumenta, status, datum, relativne vremenske oznake (danas, ovaj tjedan)
 • karakteristike aktivnosti: vrsta, status, ishod, datum
 • spremanje pretraga za brzu ponovnu upotrebu
 • korištenje spremljenih pretraga kao novih CRM kategorija, relativne vremenske oznake, nositelj
 • poveznice: vezano uz klijent ili kontakt

Kombiniranje kriterija

Dostupna je opcija za način kombiniranja u slučaju postavljanja raznorodnih kriterija za pretragu:
 • Presjek (I, &&, AND pretraga)
 • Unija (ILI, ||, OR pretraga)
Višestruke opcije unutar istog kriterija u pravilu se kombiniraju kao unija, uz izuzetak CRM oznaka, gdje je na raspolaganju zasebna opcija za kombiniranje oznaka CRM kriterija.

Spremljene pretrage

Kriterij za pretragu može se pohraniti u spremljene pretrage za brzi dohvat. Često korištene pretrage je također moguće izdvojiti kao novu stavku glavni izbornika laki CRM-a. Dobar primjer upotrebe ove funkcionalnosti je kreiranje stavke glavnog izbornika "Moje neriješene aktivnosti".
Opširnije ...


Integrirani e-mail podsustav


E-mail

Slanje e-maila
 • formiranje i slanje e-mail poruka jednim klikom u kontekstu klijenta, kontakta ili dokumenta
 • poslane i primljene e-mail poruke vezane uz klijente i kontakte uvijek su dostupne na uvid u njihovim profilima
 • automatska priprema odabranog dokumenta u pdf formatu i dodavanje u privitak e-mail poruke
 • predefinirani predlošci za tekst e-maila: ponuda, račun, interes za usluge
 • definiranje potpisa za svakog korisnika
 • slanje poruka u html formatu
 • pregled osobnih, ali i korporativnih poruka, ovisno o postavljenim dozvolama
Opširnije ...


Podsustav za upravljanje dokumentima: uređivanje i korištenje


Upravljanje dokumentima

Jednostavan za korištenje i učinkovit sustav za upravljanje dokumentima, u koju je moguće pohraniti bilo koju vrstu datoteka (.doc, .xls, .ppt, .txt, .jpg itd.).
Tri su kategorije po kojima dokumenti mogu biti razvrstani:
 1. Osobni dokumenti korisnika laki CRM-a
 2. Korporativni dokumenti: dijeljeni zajednički dokumenti, dostupni svim korisnicima
 3. Dokumenti vezani uz klijenta, vidljivi kroz njegov profil
Mape unutar svake kategorije mogu se proizvoljno formirati, na način kako je to uobičajeno u programima za upravljanje datotekama.

Premještanje datoteka i mapa obavlja se jednostavno, drag&drop načinom.

Opširnije ...


Ulazni računi


Vođenje ulaznih računa omogućeno je radi praćenja troškova i usporedbe s prodajom. Obavlja se na isti način kao i unos ponuda i računa.

Opširnije ...


Plaćanja - bankovni izvatci


Izvodi

Bankovne izvatke (izvode) moguće je unositi ručno ili učitati iz XML elektroničkog formata preuzetog s internet bankarstva. Prilikom učitavanja, plaćanja se automatksi povezuju s ulaznim i izlaznima računima, ako je ispravno unesen poziv na broj.

Opširnije ...


Pokazatelji poslovanja


Pokazatelji poslovanja

Pokazatelji

Pokazatelji poslovanja omogućuju direktorima i menadžerima jednim klikom brz uvid u trenutno stanje:
 • prodaja po danima i mjesecima
 • otvorene ponude
 • promet po računima
 • aktivnosti po vrstama poslova
Podaci se mogu prikazati za:
 • određeno vremensko razdoblje
 • jednog ili više djelatnika
 • segment poslovanja ili tvrtku
Opširnije ...


Integracija s lakiCMS web rješenjem


lakiCRM je prirodno integriran s laki CMS rješenjem za upravljanje web sadržajem i nadopunjuje ga u segmentu web shop rješenja. lakiCMS nakon obavljanja prodajnog procesa prosljeđuje narudžbe laki CRM-u na daljnju obradu - naplata i realizacija. Značajna je pogodnost što su oba paketa vlastiti proizvodi i koriste iste strukture podataka čime je olakšana međusobna komunikacija.

Opširnije ...


Administracija


Administracija

U admin modulu obavlja se kompletna konfiguracija laki CRM aplikacije. Ovisno o razini pristupa, u administracija omogućava:
 • Postavljati opcije izbornika i konfiguracije za klijenta, korisnika i korisničke grupe
 • Dodavati nove djelatnike i korisnike laki CRM-a
 • Grupirati korisnike po grupama i određivati dozvole pristupa
 • Dodavati proširena polja u evidenciji klijenata i kontakata
 • Dodavati POP3 e-mail račune koji će se pratiti u laki CRM-u
 • Uređivati šifrarnike:
  • Vrsta, status i ishod aktivnosti
  • Važnost, hitnost, prioritet
  • Vrste telefona
  • CRM oznake
  • Vrste kontakata
  • Kampanje
  • Kategorije poslova
  • E-mail predlošci
  • E-mail mape
  • Vrste dokumenata: ponude, računi, otpremnice, obračuni
  • Status dokumenta
  • Način plaćanja
  • Valute
  • Poslovni segmenti
  • Porezne stope
  • Popusti
  • Računi u banci
 • Izvještaji:
  • definicija
  • prilagodba
 • Parametri sustava
Opširnije ...


 
© MALLEUS d.o.o. 2006-2018
Powered by lakiCMS

Valid XHTML 1.0 Transitional
Facebook